Home

Het OmgevingsPlatform is opgericht in 2017 met als doel partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in de toekomst.
De beoogde cultuurverandering uit de Omgevingswet geldt voor de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Het OmgevingsPlatform helpt om daar een goede invulling aan te geven.

Het OmgevingsPlatform is opgericht in 2017 met als doel partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in de toekomst.
De beoogde cultuurverandering uit de Omgevingswet geldt voor de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Het OmgevingsPlatform helpt om daar een goede invulling aan te geven.

Over ons

Het OmgevingsPlatform organiseert bijeenkomsten in het kader van de komende Omgevingswet. Daarbij wordt vooral gekeken naar een betere samenwerking tussen verschillende afdelingen en/of partijen. Hoe pak je dat aan? Zie je samenwerking als een uitdaging of als een probleem?

Op 31 mei 2018 wordt het tweede OmgevingsCongres georganiseerd. Alle informatie vind je op de congreswebsite: www.omgevingscongres.nl.

Daarnaast wordt gewerkt aan een regionaal programma waarin kennis en kunde kan worden gedeeld tussen partijen die bij elkaar in de buurt zitten: gluren bij de buren!
Ook  in-company sessies zijn mogelijk waarbij in een kleinere setting praktisch wordt gekeken naar de mogelijkheden van een betere samenwerking.
Het regionale programma en de in-company sessies worden voorbereid voor het najaar van 2018.

Heeft u belangstelling voor één van de bovengenoemde activiteiten? Stuur dan een e-mail naar info@omgevingsplatform.nl met uw vraag, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 

 

 

Het OmgevingsPlatform is opgericht in 2017 met als doel partijen bij elkaar brengen en inspireren tot een goede samenwerking in de toekomst.
De beoogde cultuurverandering uit de Omgevingswet geldt voor de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Het OmgevingsPlatform helpt om daar een goede invulling aan te geven.

Meedoen

Doe mee met het OmgevingsPlatform

Gezamenlijk zorgen voor kennisverrijking en kennisdeling:
uw organisatie kan daar een onderdeel van zijn en er voor zorgdragen dat uw achterban kan meepraten en meeprofiteren en/of dat uw kennis of product de juiste doelgroepen bereikt.

Vriend van het OmgevingsPlatform
Ik vertegenwoordig een doelgroep (vereniging, stichting, ministerie, ZBO, branchevereniging) en wij willen onderdeel worden van het OmgevingsPlatform. Kan dat?
Ja, dat kan en in de meeste gevallen is dit kosteloos en ontvangen uw leden een korting bij onze bijeenkomsten. 

Stuur een e-mail naar info@omgevingsplatform.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Sponsor van het OmgevingsPlatform
Wij willen onze dienstverlening en/of product onder de aandacht brengen. Kan dat?
Ja, hiervoor hebbben wij diverse sponsormogelijkheden.

Stuur een e-mail naar info@omgevingsplatform.nl en vraag naar ons sponsorpakket.